Informacje o wysokości stóp procentowych

KOMUNIKAT

Zarząd SKOK „PROGRES” informuje, że na dzień dzisiejszy wysokość:
1) stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego wynosi w skali roku:
- stopa referencyjna 0,50%
- stopa lombardowa 1,00%
2) odsetek:
- ustawowych wynosi 4,00%
- ustawowych za opóźnienie wynosi 6,00%
W związku z powyższym:
- odsetki maksymalne wynoszą 8,00%
- odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą 12,00%