Współczynnik_wypłacalności

Zarząd SKOK „Poznaniak” informuje, że wartość współczynnika wypłacalności SKOK „Poznaniak”, obliczonego w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wynosiła na dzień 30.09.2020 r. 21,74%, co znacznie przekracza minimalny poziom określony w art. 24 ust. 5 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, wynoszący 5%.