Lokaty

 
 
 

 

OFERTA WAŻNA OD 29-01-2021r.

 


 

 

Lokata terminowa

 

oprocentowanie stałe w skali roku
okres procent
1 miesiąc 0,01 %
2 miesiące 0,01 %
3 miesiące 0,01 %
4 miesiące 0,01 %
5 miesięcy 0,01 %
6miesięcy 0,01 %
9 miesięcy 0,01 %
12 miesięcy 0,10 %
oprocentowanie zmienne w skali roku
1 - 23 miesięcy 0,01 %
24 - 36 miesięcy 0,01 %
37 - 47 miesięcy 0,05 %
48 - 59 miesięcy 0,10 %
60 miesięcy 0,15 %

 

 

  

Lokata systematycznego oszczędzania

 

oprocentowanie stałe w skali roku

Lokaty systematycznego oszczędzania

procent

6- 8 miesięcy 0,10 %
9- 11 miesięcy 0,10 %
12- 36 miesięcy 0,10 %

 

oprocentowanie zmienne w skali roku

 

Lokaty systematycznego oszczędzania

procent

3- 23 miesięcy 0,01 %
24- 36 miesięcy 0,01 %
37- 60 miesięcy 0,10 %

 

 

 

Lokata e-SKOK oprocentowanie stałe
3 miesiące  0,10 %
 6 miesięcy  0,15 %
 12 miesięcy  0,20 %
  oprocentowanie zmienne
18 miesięcy 0,05 %
24 miesiące 0,10 %
36 miesięcy 0,15 %

 

Lokata e-SKOK - lokata zakładana samodzielnie kanałem elektronicznym przez członka z dostępem do usługi e-SKOK, niedostępna w oddziałach Kasy.

 

 

Minimalny wkład lokaty terminowej wynosi:

 zakładanej w placówce obsługi klienta 1000 zł

zakładanej za pośrednictwem bankowości elektronicznej 500 zł

 

Minimalny wkład wymagany przy otwarciu rachunku systematycznego oszczędzania wynosi 50 zł.