Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Prezesa Zarządu i Statutu

Zarząd SKOK „Poznaniak” informuje, że w związku z decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego:

  1.  -  z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Pana Dariusza Nojmana na stanowisku Prezesa Zarządu;
  2.  -  z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia statutu;

spełnione zostały wymagania przewidziane w art. 86 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.