Ochrona Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SKOK Poznaniak jest: