POŁĄCZENIE ZE SKOK „BESKIDY”

 

Szanowni Państwo, drodzy klienci SKOK „Poznaniak”

Niezmiernie miło nam poinformować, iż w dniu 26 czerwca 2020 r. Przedstawiciele SKOK „Poznaniak” oraz SKOK „Beskidy” podjęli decyzję o połączeniu obu Kas, co jest niewątpliwym sukcesem zarówno dla SKOK „Poznaniak” jak i dla SKOK „Beskidy”. Połączenie nastąpi z dniem wpisania tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie informujemy, iż podmiot ukształtowany w wyniku połączenia, po zatwierdzeniu zmian w Statucie, będzie nosił nazwę SKOK Progres.

Należy podkreślić, że działania zmierzające do połączenia zostały podjęte w konsekwencji przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli już w 2019 r. „Kierunków rozwoju działalności”. Wynikiem tych działań było uzyskanie w dniu 16 czerwca 2020 r. zgody Komisji Nadzoru Finansowego na to połączenie.

Dlaczego?!

Połączenie ma na celu osiągnięcie określonych zamierzeń strategicznych i finansowych, a jego konsekwencją będzie stworzenie organizacji, która będzie mogła efektywniej realizować wyznaczone cele, w tym efektywniej realizować oczekiwania i potrzeby członków obu Kas.

Istotnym elementem tego połączenia jest fakt, iż występuje wola obu ww. podmiotów w kontekście wzajemnej współpracy oraz integracji.

Co w praktyce połączenie oznacza dla członków obu Kas?!

Połączenie oznacza, że członkowie obu Kas uzyskają atrakcyjniejsza ofertę produktową w tym:

  • będzie zapewniony dostęp do Kart VISA,
  • zostanie udostępniony elektroniczny dostęp do rachunku przez aplikację mobilną,
  • zostanie wprowadzona możliwość uzyskania większego zakresu finansowania w postaci kredytów i pożyczek (w tym również w ramach kredytów hipotecznych).

Kasy działające wspólnie jako jeden podmiot, dzięki połączeniu będą stabilniejszą organizacją zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym, tym samym będą mogły szybciej i efektywniej reagować na potrzeby i oczekiwania swoich członków.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Dariuszem Nojmanem pod nr telefonu 61 669 00 31.