Zmiana oprocentowania

W związku ze zmianą stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski od dnia 18.03.2020 r. obniżeniu uległo oprocentowanie:

 

1.pożyczek i kredytów o oprocentowaniu zmiennym o 0,5% w skali roku

2.pożyczek i kredytów o oprocentowaniu zmiennym przewyższającą maksymalną kwotę odsetek do poziomu 9%

3.rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego e-ROR o 0,5%

4.lokat terminowych o oprocentowaniu zmiennym o 0,5%

5.rachunków systematycznego oszczędzania o 0,5%.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Placówkach Obsługi Klienta.