Zmiana oprocentowania

W związku ze zmianą stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski od dnia 29.05.2020 r. obniżeniu uległo oprocentowanie:

 

1. pożyczek i kredytów o oprocentowaniu zmiennym o 0,4% w skali roku

2. pożyczek i kredytów o oprocentowaniu zmiennym przewyższającą maksymalną kwotę odsetek do poziomu 7,2%

3. lokat terminowych o oprocentowaniu zmiennym o 0,4%

4 rachunków systematycznego oszczędzania o 0,4%.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Placówkach Obsługi Klienta.