CZŁONKOSTWO

Jak zostać członkiem SKOK Poznaniak ?


Aby zostać członkiem SKOK Poznaniak należy:

W przypadku wystąpienia z Kasy udział i wkład członkowski są zwracane.

STATUT SKOK Poznaniak

Deklaracja członkowska

Deklaracja przystąpienia w poczet członków SPSK

Regulamin dostępu do dokumentów