• image
  • image

CZŁONKOSTWO

Jak zostać członkiem SKOK Poznaniak ?


Aby zostać członkiem SKOK Poznaniak należy:

W przypadku wystąpienia z Kasy udział i wkład członkowski są zwracane.

STATUT SKOK Poznaniak

Deklaracja członkowska

Deklaracja przystąpienia w poczet członków SPSK

Regulamin dostępu do dokumentów

 

 

 

  1. Aktualności
  2. Ważne informacje
08/10/2018, 12:53
Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Poznaniak” uprzejmie informuje, iż działalność operacyjno-kasowa w Placówce Obsługi Klienta na...
05/10/2018, 11:12
Zarząd SKOK „Poznaniak” przedstawia najważniejsze dane finansowe Kasy na dzień 31.08.2018 r.: suma bilansowa – 39.271 tys. zł wynik finansowy – 207,5...
05/10/2018, 11:10
  Zarząd SKOK „Poznaniak” informuje, że placówki Kasy w dniu 2 listopada 2018 r. będą nieczynne. Za powstałe utrudnienia...
26/01/2017, 12:58
W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami, o mającym nastąpić wyłączeniu „małych” Kas spod nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd SKOK...
25/09/2018, 08:38
Zarząd SKOK „Poznaniak” informuje, że wartość współczynnika wypłacalności SKOK „Poznaniak”, obliczonego w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra...
17/01/2017, 11:01
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823) informujemy, iż...
04/01/2016, 07:58
KOMUNIKAT Zarząd SKOK „POZNANIAK” informuje, że na dzień dzisiejszy wysokość: 1) stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego wynosi w skali roku: -...