Dane finansowe Kasy

Zarząd SKOK „Poznaniak” przedstawia najważniejsze dane finansowe Kasy na dzień 31.03.2020 r.:

  1. suma bilansowa – 36.892 tys. zł
  2. wynik finansowy – 165 tys. zł
  3. fundusze własne – 6.520 tys. zł
  4. współczynnik wypłacalności – 20,71%.