Dane finansowe Kasy na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Zarząd SKOK „Poznaniak” przedstawia najważniejsze dane finansowe Kasy na dzień 31.08.2018 r.:
suma bilansowa – 39.271 tys. zł
wynik finansowy – 207,5 tys. zł
fundusze własne – 6.339 tys. zł
współczynnik wypłacalności – 19,94%.