Dane finansowe Kasy

Zarząd SKOK „Poznaniak” przedstawia najważniejsze dane finansowe Kasy na dzień 30.09.2020 r.:

  1. suma bilansowa – 34.887 tys. zł
  2. wynik finansowy – 59,8 tys. zł
  3. strata z lat ubiegłych – 112,7 tys. zł
  4. fundusze własne – 6.594 tys. zł
  5. współczynnik wypłacalności – 21,74%.