Dane finansowe Kasy

 
Zarząd SKOK „Poznaniak” przedstawia najważniejsze dane finansowe Kasy na dzień 31.08.2017r.:
 

suma bilansowa – 37.439 tys. zł

wynik finansowy – 228 tys. zł

fundusze własne – 6.098 tys. zł

współczynnik wypłacalności – 19,65%.