• image
  1. Aktualności
  2. Ważne informacje
13/10/2016, 10:00
Poniżej zamieszczamy bilans i rachunek zysków i strat za pierwsze półrocze 2016 roku.     skan
13/04/2016, 06:32
Pożyczka NA DOBRY POCZĄTEK     To specjalna oferta skierowana do wyłącznie nowych członków, którzy nabędą członkostwo w okresie...
10/02/2014, 11:04
Zarząd SKOK „Poznaniak” informuje, że w związku z decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego:  -  z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie...
20/01/2017, 08:38
Zarząd SKOK „Poznaniak” informuje, że wartość współczynnika wypłacalności SKOK „Poznaniak”, obliczonego w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra...
17/01/2017, 11:01
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823) informujemy, iż...
04/01/2016, 07:58
KOMUNIKAT Zarząd SKOK „POZNANIAK” informuje, że na dzień dzisiejszy wysokość: 1) stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego wynosi w skali roku: -...